1. Aanvaarding van de voorwaarden
  Door gebruik te maken van de website blokjesfoto.nl, erkent u zich akkoord te houden aan deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

 2. Aansprakelijkheid
  De inhoud van de website blokjesfoto.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan de website onvolledig of onjuist zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

 3. Gebruik van de website
  De website blokjesfoto.nl is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de website of de inhoud ervan te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

 4. Wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Door gebruik te blijven maken van de website, erkent u zich akkoord te houden aan eventuele wijzigingen van deze voorwaarden.

 5. Toepasselijk recht
  Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 6. Intellectueel eigendom
  Alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud van de website blokjesfoto.nl, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s en software, berusten bij ons of bij onze licentiegevers. Het is niet toegestaan deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen of te verspreiden.

 7. Privacy
  Wij respecteren uw privacy en zullen de door u verstrekte informatie alleen gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op onze website en wordt geacht onderdeel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

 8. Beëindiging
  Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de website blokjesfoto.nl op elk moment en zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

 9. Contact
  Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of de website blokjesfoto.nl, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of per e-mail op info@blokjesfoto.nl

 10. Klachten
  Indien u een klacht heeft over de website of de diensten die wij aanbieden, verzoeken wij u deze zo snel mogelijk aan ons door te geven via het contactformulier op onze website of per e-mail op info@blokjesfoto.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

 11. Links naar andere websites
  De website blokjesfoto.nl kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Het gebruik van deze links is volledig voor eigen risico.

 12. Slotbepaling
  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eventuele toekomstige verhoudingen tussen u en ons, zelfs als deze niet expliciet zijn herhaald.

 13. Verkoop- en leveringsvoorwaarden
  Alle aanbiedingen op de website blokjesfoto.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen te wijzigen of in te trekken.

 14. Bestellingen
  Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website blokjesfoto.nl of per e-mail op info@blokjesfoto.nl. Wij zullen u zo snel mogelijk bevestigen of de bestelling is geaccepteerd en de verwachte levertijd meedelen. Indien een product niet op voorraad is, zullen wij u hierover informeren en u de mogelijkheid bieden om te annuleren of een vervangend product te bestellen.

 15. Betaling
  Betaling dient te geschieden vooraf, tenzij anders is afgesproken. Wij accepteren diverse betaalmogelijkheden, zoals creditcard, Ideal, Bancontant, enz.

 16. Levering
  Wij zullen de bestelde producten zo snel mogelijk leveren, rekening houdend met de verwachte levertijd die bij de bestelling is vermeld. Levering zal geschieden op het door u opgegeven afleveradres. Indien levering niet binnen de afgesproken termijn mogelijk is, zullen wij u hierover tijdig informeren.

 17. Retourneren
  Indien u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u deze binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Het product dient in de originele staat en verpakking te worden geretourneerd. (Dus de blokjes nog gesorteerd). Na ontvangst van de retourzending zullen wij uw aankoopbedrag terugbetalen

 18. Garantie
  Alle producten die via de website blokjesfoto.nl worden verkocht, zijn voorzien van een garantie van goed functioneren. De garantieperiode is 6 maanden. Wij garanderen dat het product voldoet aan de specificaties zoals vermeld op de website en dat het geen gebreken vertoont. Indien u een gebrek constateert, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Wij zullen dan zo snel mogelijk zoeken naar een oplossing.

 19. Aansprakelijkheid
  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van onze producten, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde.

 20. Toepasselijk recht
  Op deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de website blokjesfoto.nl waarbij de gebruiker de diensten of producten van de website blokjesfoto.nl afneemt.